EFT för bättre golf

Perfekt kombination

EFT och golf är en perfekt kombination

EFT är för dig som vet att ditt mentala tillstånd kan påverka ditt spel. EFT liknar inget annat mentalt redskap. Det påverkar din hjärna så att du blir lugnare och mer koncentrerad.

Ditt tillstånd förändras som en följd av EFT utan att du behöver använda positivt tänkande eller mental träning. EFT verkar direkt på dina blockeringar. Utan analys, utan att du behöver tänka annorlunda.

Du utgår helt enkelt från det som stör din koncentration och neutraliserar det. Fysiologisk stresshantering helt enkelt. Så att du kan spela på den nivå du egentligen befinner dig.

Andra goda effekter av EFT som underlättar ditt golfspel är:

  • Stelheten minskar och därmed ökar ditt rörelseomfång
  • Gamla skador läker snabbare
  • Minnen av tidigare misslyckanden stör dig inte längre
  • Minskar din tävlingsnervositet
  • Underlättar inlärning av nya rörelser
  • Gör att du känner ökad social trygghet så att du vågar avancera
  • Minskar dina spänningar så att din trötthet minskar
  • Assisterar dig i att sätta mål