EFT för bättre golf

Puttfrossa

Hur man ”kurerar” puttfrossa – the yips

Har du missat en avgörande putt nån gång?

Då har du kanske puttfrossa eller the yips som man säger i USA. Ett fruktad ”åkomma” isynnerhet för elitgolfare. Puttfrossa är en mentalt orsakad neuromuskulär obalans med symptom som darrningar, ryckiga rörelser och stelhet vid korta slag eller andra slag med krav på precision och till och med vid långa slag.

Puttfrossa utlöses eller förvärras av tävlingsnervositet men även amatörer kan plågas av det. Puttfrossan är en sorts kamp/flykt reaktion med en känsla av att man vill få det undanstökat och bara gå vidare. Den kan också triggas av tidigare händelser där du kom till korta eller blev förödmjukad. Ofta kommer man inte ihåg dessa situationer men ditt omedvetna minne gör det. Ditt omedvetna minne triggar dina fysiologiska reaktioner och vips så har du puttfrossa. Sen har du antagligen varit med om sådana förödmjukande händelser som golfare också.

Det vi gör då är att helt enkelt neutralisera dessa händelser så att de inte påverkar din fysiologi längre. Då blir din kropp fri från kamp/flykt reaktionerna och din puttfrossa blir följaktligen allt mindre för varje trigger som du gör EFT på.