EFT för bättre golf

Varför EFT

– Missat en avgörande putt
– Känt nervositeten stiga
– För många tankar
– Svårt att fokusera
– Ur form
– Känt dig irriterad över ditt spel
– Inte fått till svingen
– Spänd, stel eller träningsvärk

Detta är stressreaktioner
Stress innebär att autonoma nervsystemet är ur balans. Stress är en fysiologisk reaktion som utlöses av tankar och upplevelser. Negativa känslor får autonoma nervsystemet ur balans.

Förändra tankarna, tänka positivt? Det är svårt och påverkar inte autonoma nervsystemet.

Använd EFT – för allt som stressar

För resultat som gör skillnad krävs metoder som påverkar känslohjärnans fysiologi och autonoma nervsystemet. EFT gör just detta.

EFT är en fysiologiskt verkande metod. EFT gör dig därför naturligt avspänd, fokuserad och målinriktad.